House Optima® huolto-ohjelmassa määritetään kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien ja piha-alueiden hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät suunnitelmalliset ja kiinteistökohtaisesti mitoitetut tehtävät. Huolto-ohjelma on rakennuttajan ohjeistus kiinteistön hyvästä hoidosta ja se sisältää kiinteistön vuosihuoltojen kannalta oleelliset tehtävät.

RAKENNUTTAJAN OHJEISTUS KIINTEISTÖN HUOLLOSTA

Kiinteistön huolto-ohjelma on rakennuttajan ohjeistus siitä, miten kiinteistöä tulee hoitaa sen koko elinkaaren aikana. Sen laadinta on lakisääteinen osa kaikkia pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitettua uudisrakentamista tai näihin verrattavissa olevia korjaus- ja muutostöitä. House Optima® huolto-ohjelma sisältää seuraavat tehtäväryhmät: ajankohtaiset, huolto-ohjelma-, lisä-, omat, tilatut ja käsittelemättömät tehtävät, jotka muodostavat kiinteistön huoltoon liittyvien tehtävien kokonaisuuden.

YKSILÖLLINEN TOTEUTUS

House Optima® huolto-ohjelma laaditaan aina kiinteistökohtaisesti ja rakennuttajan toimittaman rakennustapaselosteen, kone- ja laiteluettelon, tarkkojen piirustusten sekä hoito- ja huolto-ohjeiden pohjalta. Ohjelma laaditaan kiinteistön yksilölliset ominaisuudet huomioiden ja asiakkaan antamien määritysten mukaisesti. Huolto-ohjelma on oleellinen osa sähköistä huoltokirjaa.

Kannettava tietokone, jonka näytöllä on House Optima-järjestelmän huolto-ohjelma käyttöliittymästä

KIINTEISTÖN VUOSIHUOLTO

Huolto-ohjelmassa määritetään eri toimijoiden vastuualueet ja tehtävien aikataulut: se tuo suunnitelmallisuutta niin asuntoyhtiön hallituksen, isännöitsijän kuin kiinteistöhuoltoyhtiönkin toimintaan. Esimerkiksi vuosihuoltojen kannalta oleellisten tehtävien ajankohdat ovat kaikkien tiedossa ja niiden toteutumista voidaan myös seurata läpinäkyvästi.

KULUTUSSEURANTA

Rakennuttaja luo kiinteistön rakennusvaiheessa kiinteistön energiankulutuksen tavoitearvot. House Optima® huolto-ohjelma sisältää kiinteistön kulutusseurannan ja toteutuneita arvoja voidaan verrata tavoitearvoihin. Kulutusseuranta sisältää rakennuksen lämmön, käyttöveden ja kiinteistösähkön kulutuslukemat. Lukemat voidaan syöttää järjestelmään joko manuaalisesti tai automaattisesti. Kulutusseuranta on oleellinen osa kiinteistön kunnossapitoa ja huoltoa sekä erityisesti tärkeää tietoa isännöitsijälle, joka seuraa kuukausi- ja vuositasolla kiinteistön kulutustietoja.

Täytä lomake ja lataa House Optima® -esite