Oiva Live™ VALVOMO – kattavat talotekniikan valvomopalvelut

Kiinteistö on kokonaisuus, jota tulee ohjata, johtaa ja kehittää mitatun tiedon pohjalta

Oiva Live™ Valvomon avulla huolehdit kiinteistön taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä helposti. Valvomo mahdollistaa kiinteistön automaatiojärjestelmän seurannan ja asiantuntevan laitteistojen säätämisen kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. Valvomossa seurataan kiinteistön automaatiojärjestelmän toimintaa sekä veden ja energian kulutusta. Nopealla reagoinnilla kulutuksen muutoksiin ja poikkeamiin on mahdollista välttää yllättävät kustannukset.

Miksi Oiva Live™ Valvomo?

Valvomo tuo säästöjä lämmitys- ja käyttökustannuksiin

Oiva Live™ Valvomo mahdollistaa säästöt kiinteistön lämmityskustannuksista ja pidentää rakennuksen elinkaarta.

Karsii turhia huoltokuluja

Valvomon avulla kiinteistöasiantuntijat reagoivat ongelmatilanteisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti, mikä vähentää turhia huoltotoimenpiteitä ja pidentää kiinteistötekniikan käyttöikää*.

Valvomo parantaa käyttömukavuutta

Valvomo helpottaa tilojen sisälämpötilan säilyttämistä tasaisena ja lisää käyttömukavuutta.

Auttaa kiinteistön arvon säilyttämisessä ja huolehtii takuuasioiden puolueettomasta valvonnasta

Valvomon avulla takuuaikaiset kiinteistöautomaation muutokset ja toiminta on mahdollista dokumentoida luotettavasti. Tästä on hyötyä myös kiinteistön myöhemmissä elinkaaren vaiheissa.

Lisää vapautta ja turvaa asumiseen

Valvomo voi tunnistaa myös ongelmia, joita ei välttämättä havaita aistinvaraisesti. Esimerkiksi poikkeama ilmankosteudessa voi olla indikaattori kehittyvästä ongelmasta.

Valvomo pienentää kiinteistön ilmastovaikutuksia

Karsimalla turhaa energiankulutusta tehdään arjen ilmastoteko, mikä tuo samalla säästöä myös kiinteistön käyttökuluihin.

Jatkuva parantaminen osaksi arkea

Tarve lämmitysjärjestelmän säädöille arvioidaan aina Optiman asiantuntijoiden toimesta. Valvomon avulla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja määrätietoinen energiatehokkuuden parantaminen osana arjen ratkaisuja.

*Lähde: sitra.fi/hankkeet/saastoja-taloyhtioissa; rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK140601.pdf

Näin Oiva Live™ Valvomo toimii

1. Kiinteistön nykyinen automaatiojärjestelmä liitetään valvomoon, jossa voidaan seurata kiinteistön käyttäytymistä erilaisissa sääolosuhteissa ja käyttötilanteissa.

2. Mitattu data arvioidaan asiantuntijoiden toimesta, jotka reagoivat kiinteistössä havaittaviin poikkeustilanteisiin tarvittavin toimenpitein.

3. Valvomo antaa reaaliaikaiset ilmoitukset mittausarvoista ja ilmoittaa poikkeavista olosuhteista. Valvomon keräämään datan perusteella asiantuntijat ohjeistavat kiinteistöä ja suosittelevat toimenpiteitä.

4. Kiinteistön sidosryhmät voivat seurata mittaustietoa ja asiantuntijoiden suosituksia verkkopalvelun kautta tai toimitettavasta raportista.