Fisafelta saat WLAN-ratkaisut vaativiinkin asiakastarpeisiin. Rakennamme luotettavat langattomat sekä kiinteät verkot työpaikoille, toimistoihin ja toimitiloihin sekä työntekijöiden että asiakkaiden tarpeisiin. Langaton lähiverkko voidaan asentaa kaiken kokoisiin kohteisiin ja se rakennetaan kohteen yksilölliset ominaisuudet huomioiden kattamaan koko määritelty alue. Fisafe käyttää verkkoratkaisujen rakentamisessa Ubiquiti Networksin tuotteita.

WLAN ORGANISAATIOILLE JA YRITYKSILLE

Luotettava ja nopea internet-yhteys on tärkeä osa sujuvaa työntekoa monissa työympäristöissä. Fisafe rakentaa luotettavan langattoman verkon niin henkilökunnan kuin asiakkaiden tarpeisiin kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Fisafen ratkaisu soveltuu kaiken kokoisiin kiinteistöihin ja vaativiinkin tiloihin monenlaisten yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden tarpeisiin. Kohteita ovat esimerkiksi yritysten toimitilat, majoituskohteet, toimistot, liikehuoneistot ja hotellit. WLAN-verkko voidaan tarvittaessa jakaa myös käyttäjäryhmittäin. Esimerkiksi yrityksen henkilökunnalle ja asiakkaille voidaan muodostaa oma langaton verkko yhdellä laitteistolla. Myös nettiyhteyden käyttäjäkohtaisia nopeusrajoituksia voidaan määrittää.

WLAN ESIMERKKIHINNAT


Pieni toimisto
3 tukiasemaa
450 € / tukiasema
TAI
58 € / kk

Teollisuushalli25 tukiasemaa
320 € / tukiasema
TAI
356 € / kk

Hotelli


45 tukiasemaa
300 € / tukiasema
TAI
583 € / kk

Hinnat ovat esimerkkejä ja 24kk sopimuksella, sisältäen Ethernet-kytkimet, palomuurin ja muut verkkolaitteet asennettuina.
Hinnoittelu pohjautuu valmiiseen kaapelointiin.

YKSILÖLLINEN JA LUOTETTAVA VERKKORATKAISU

Fisafe suunnittelee ja mitoittaa langattoman verkon yksilölliset tarpeet huomioiden. Verkkoratkaisut toteutetaan kohteen tila ja käyttäjämäärä huomioiden ja verkko rakennetaan kohteeseen sopivaksi huolellisen kartoituksen pohjalta. Toimiva verkko saadaan tarvittaessa kattamaan suuretkin tilat kauttaaltaan. Langattoman verkon tukiasemat saavat virtansa hallittavista Ethernet-kytkimistä eikä erillistä sähköistystä tarvita. Langattoman verkon asennuksessa voidaan käyttää valmista tai Fisafe asentamaa kaapelointia. Tukiasemien lisäksi verkkoon voidaan liittää myös tulostimet, lukijat ja päätteet, joissa ei ole langatonta verkkoa.

Langaton verkko on aktiivisesti ylläpidetty ja tehokas ratkaisu kaikenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Tukiasemat suunnitellaan välttämään päällekkäisiä taajuuksia. Verkon asennuksessa voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan kiinteistön olemassa olevia kaapelointeja. Suosimme verkkoratkaisujen rakentamisessa Ubiquiti Networksin tuotteita.

ASIAKKAITAMME

PILVIPOHJAINEN HALLINTA HELPOTTAA VERKON VALVONTAA

Fisafe verkkoratkaisujen laitehallinta tapahtuu pilvessä, mikä mahdollistaa sujuvan ylläpidon ja nopean reagoinnin. Langaton verkko on pilvipohjaisen hallinnan ansiosta automaattisesti valvottu ja mahdollisissa vikatilanteissa tieto verkon ongelmista saadaan reaaliajassa. Myös ohjelmistopäivitykset ja muutokset voidaan tehdä helposti etänä.

Fisafe Turvatekniikan asiakastuki palvelee tarvittaessa 24/7.

Verkkoratkaisuun voidaan liittää myös kameravalvonta tai kiinteistöautomaatio. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!